fünun

fünun
is. <ər. «fənn» söz. cəmi> klas. Fənlər, elmlər, biliklər. Onlar ki səninlədir müasir; Hər elmü fünunə oldu mahir. M. Ə. S.. <İrəvanda> bizim dövlət tərəfindən açılan mədrəsələrdə ülum və fünun kəsb edən müsəlman şagirdləri başqalarına nisbətən çox azdır. F. K..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • fünûn — (A.) [ نﻮﻨﻓ ] 1. teknikler. 2. bilimler …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • fünun — ə. «fənn» c. fənlər …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • FÜNUN — (Fen. C.) Fenler, ilimler. (Bak: Fenn …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • FÜNUN-U EKVÂN — Kâinata dair fenler. Âlemlere, vücudlara, keyfiyetlere dair olan fenler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • FÜNUN-U KEVNİYE — Kevne (kâinattaki fizikî, kimyevî ve hayatî hâdiselere) dair fenler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Dar ul-Funun — Eastern gate of Dar ol Fonun (دار الفنون) in the Naser Khosrow street. On the upper part of the front face is the following couplet from Ferdowsi s Shahnameh inscribed: Capable is the one who is enlightened – Knowledge rejuvenates the heart of… …   Wikipedia

  • DAR-ÜL-FÜNUN — Üniversite. (1 Ağustos 1933 de İstanbul Dâr ul Fünunu yerine Üniversite kurulmuştur …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • SERVET-İ FÜNUN — Fenlerin (ilimlerin) zenginliği mânasına gelen bu tabirde, 1891 1900 tarihleri arasında çıkmış olan bir mecmua ve bu mecmua etrafında toplanmış olan kimselerin 1895 den 1901 e kadar meydana getirmiş oldukları Edebiyat ı Cedide denilen edebî… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Turkish literature — A page from the Dîvân ı Fuzûlî, the collected poems of the 16th century Ottoman poet Fuzûlî …   Wikipedia

  • Abu-al-Faraj ibn Al-Jawzi — Infobox Muslim scholars | notability = Muslim scholar| era = Islamic golden age| color = #cef2e0 | | image caption = | | name = Abd al Rahman ibn Ali ibn Muhammad title= Abu al Faraj ibn Al Jawzi| birth = 508 AH Fact|date=February 2007| death =… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”